Toegangscontrole

 • De minimumleeftijd om binnen te komen is 16 jaar. ID is verplicht. Hier wordt bij entree om gevraagd.
 • Om alcohol te mogen drinken dien je 18 jaar of ouder te zijn. Er wordt om ID gevraagd.

 

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het Vogelvrij Festival die verband houden met deze huisregels, moeten direct worden opgevolgd. Klachten kunnen bij de organisatie gemeld worden.
 • Het is verplicht medewerking te verlenen bij controles op wapen- en drugsbezit.
 • Gevonden voorwerpen dienen bij de bar ingeleverd te worden.
 • Dranken kunnen uitsluitend worden gekocht met de daarvoor bestemde tokens. Overige consumpties kunnen tevens uitsluitend met tokens worden verkregen.
 • Tokens kunnen niet worden ingewisseld voor geld, ook niet na afloop.
 • De aanwezigheid op het Vogelvrij Festival is geheel voor eigen risico.
 • Tijdens het Vogelvrij Festival worden foto’s en video-opnamen gemaakt die gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Bij het betreden van het terrein gaat u hier stilzwijgend mee akkoord.
 • Wanneer u medicijnen wegens gezondheidsredenen nodig heeft, dient u dit bij het betreden van het terrein te melden en deze in bewaring te geven bij de EHBO.
 • Het is niet toegestaan in en uit te lopen tijdens het evenement. Bij her-entree dient opnieuw entreegeld te worden voldaan.
 • In geval van afgelasting door overmacht zal er geen entreegeld gerestitueerd worden.
 • In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie van het Vogelvrij Festival.

 

 Het is verboden om

 • Onder de 18 jaar alcohol te drinken of onder invloed te zijn van alcohol op het Vogelvrij Festivalterrein.
 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Wapens, of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben.
 • Diefstal of vernielingen te plegen.
 • Goederen te verhandelen of te helen.
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Discriminerende opmerkingen te maken.
 • Door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.
 • Beledigingen te uiten (aantasten van iemands eer en goede naam).
 • Op het terrein in bezit te zijn van filmapparatuur.
 • Op het terrein in bezit te zijn van foto-opnameapparatuur met afneembare lens.
 • Film- en/of foto-opnamen te maken voor commerciële doeleinden, welke niet bekend zijn bij de organisatie van Vogelvrij Festival.

 

Het is niet toegestaan

 • Eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen, dan wel te nuttigen.
 • Consumpties van het Vogelvrij Festivalterrein mee naar buiten te nemen.
 • Geluidsoverlast te veroorzaken bij het verlaten van het Vogelvrij Festivalterrein en in de directe omgeving.
 • In de directe omgeving van het Vogelvrij Festivalterrein afval te laten slingeren.
 • Met voorwerpen te gooien.
 • Drank richting artiesten of mengtafels te gooien.
 • Om (huis)dieren, al dan niet aangelijnd, mee het Vogelvrij Festivalterrein op te nemen.
 • Op het Vogelvrij Festivalterrein aanwezig te zijn zonder geldig entreebewijs.

 

De toegang kan u geweigerd worden wanneer u

 • Niet voldoet aan kledingvoorschriften.
 • Aangeschoten of dronken bent.
 • De toegang eerder is ontzegd.
 • Niet meewerkt aan controles op wapen- en drugsbezit.
 • Niet in bezit bent van een geldig entreebewijs.
 • Niet in bezit bent van een geldig ID-bewijs.

 

Bij het plegen van misdrijven

 • Wordt u aangehouden en worden relevante voorwerpen in beslag genomen.
 • Wordt u direct overgedragen aan de politie.
 • Wordt aangifte gedaan en/of een klacht ingediend.

 

Bij niet naleven van onze huisregels

 • Wordt u van het Vogelvrij Festivalterrein verwijderd en zal u (eventueel) de verdere toegang tot het terrein ontzegd worden.
 • Wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.
 • Bij ontstane schade wordt deze verhaald op de veroorzaker.